Instalacje Bielsko

Zajmujemy się wykonywaniem instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych – dla obiektów mieszkalnych i przemysłowych.

Instalacje zewnętrzne – przyłącza sieci gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych

Wykonujemy usługi pozwalające na przyłączenie obiektu do sieci wodociągowej lub gazowej. Posiadamy niezbędne uprawnienia oraz duże doświadczenie w zakresie wyżej wymienionych prac.

Nasze usługi obejmują przyłączanie do sieci – gazowej, wodociągowej – zgodnie z projektem i wymaganiami dostawców. Wykonujemy również przydomowe oczyszczalnie ścieków, kanalizacje deszczowe.

Instalacje wewnętrzne – instalacje centralnego ogrzewania, instalacje urządzeń grzewczych

Świadczymy szereg usług związanych z instalacją urządzeń wodnych i kanalizacyjnych oraz grzewczych w obiektach mieszkalnych oraz przemysłowych. W skład usług wchodzą: instalacja urządzeń gazowych, kotłów gazowych, instalacja urządzeń grzewczych, instalacje centralnego ogrzewania, a także kompleksowe wykonywanie instalacji sanitarnych.

Posiadamy niezbędne uprawnienia umożliwiające wykonanie kompleksowej instalacji, jak również prac naprawczych i konserwacyjnych instalacji gazowych i grzewczych.