instalacje wewnętrzne

W ramach instalacji wewnętrznych oferujemy usługi związane z:

Pracami wodno – kanalizacyjnymi oraz instalacjami sanitarnymi. Wykonanie instalacji, kanalizacyjnych, prace instalacyjne urządzeń sanitarnych, projekty instalacji łazienkowych (wentylacyjnych odpływowych).

Centralnych ogrzewaniem – całościowym wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, naprawami instalacji grzewczych, montażem urządzeń.

Instalacjami gazowymi – montaż pieców i urządzeń gazowych, instalacje, przegląd szczelności instalacji gazowych, doradztwo w zakresie doboru sprzętu i parametrów.

Telefon kontaktowy: 600 426 922